Konstnär Henry Unger

2022


Paralella processer 56x76

Under vulkanen 56x76