Konstnär Henry Unger

Fotografier

Här ser du ett urval av Henrys fotografier

Geparden

Leopardens vila

Hövdingen

Under Akacian

Masaikvinna profil

Zebror

Profil Masai

Initiationsriten

Paddlaren

Enarmad pojke med sin bror

Vedbärerska

Gammal Masai

Cape Buffalo

Initiationsriten

Leo

Sahara

Migration

Exhibition

Kontaktuppgifter

För mer information kontakta Henry via e-post: 
henryungerbwana@gmail.com