Konstnär Henry Unger

1993


Kärlekens obelisk, Tempera, 56x76 cm.

Älgen, Tempera, 56x76 cm.

Kontaktuppgifter

För mer information kontakta Henry via e-post: 
henryungerbwana@gmail.com