Konstnär Henry Unger

1998


En giraffs berättelse, Tempera, 56x76 cm.

Den inre resan, Tempera, 56x76 cm.

Bönen, Tempera, 56x76 cm.

På väg mot stillhet, Tempera, 56x76 cm.

Kontaktuppgifter

För mer information kontakta Henry via e-post: 
henryungerbwana@gmail.com