Konstnär Henry Unger

2019


Den konstruktiva hästen, 56x76

Metafysik, 56x76

Flickan & tiden, 46x61